Kullanım Koşulları

İş bu İnternet Sitesi (“İnternet Sitesi”) İçerik Sağlayıcı Perform Yazılım A.Ş. (“Run2Up”) tarafından bağlı ve/veya abonesi olduğu iş ortağı (“İş Ortağı”) ile faaliyete geçirilmiştir. İnternet Sitesi’nin mali, manevi tüm hakları Run2Up’a aittir. İnternet Sitesi’ne mobil, masaüstü vb. diğer tüm internet bağlantısı içeren cihazlardan herhangi biri ile kullanmaya, yararlanmaya ve erişim sağlamaya başlayan üçüncü kişiler (“Kullanıcı”) İnternet Sitesi’ne bağlandığı andan itibarenn aşağıda yer olan koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Run2Up, İnternet Sitesi’ni ve içeriğinde yer alan/alacak olan bilgileri, analizleri, formları, kullanma biçimi ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 2. İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, Run2Up tarafından yayınlanan/yayınlanacak fotoğraf, illüstrasyon, müzik, video, form, analiz, rapor, grafik, eser vazfına sahip olan veya olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü gibi İçerik’lere (“İçerik”) İnternet Sitesi aracılığıyla ne şekilde ve nasıl kullanabileceğine ilişkin sınırları belirler.
 3. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni güncel mevzuatta internet kullanımına ilişkin kurallara, iş bu Kullanım Koşulları’na ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve İnternet Sitesi aracılığıyla verilen/verilecek hizmetlerden yararlanmak, Anasayfa ve alt sayfalarda gezinmek, form aracılığıyla analizinin/testinin yapılması sonuçlarının listelenmesi/gösterilmesi ve internet sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni baştan sona tüm kullanım sürecinde ve bununla birlikte tüm sayfalarında ve/veya içeriklerinde uğrayabileceği zararlardan >Run2Up’ı ve Run2Up’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu Ticari İşletmenin ve bağlı olduğu diğer Ticari İşletmelerin ve İş Ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişim sağladığı, yararlandığı süre içinde hizmetin/işlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin ve iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, kod yönlendirme hataları, rapor sonucu hataları, işlem hatası, sistem hatası, erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılmasında Run2Up’ın maddi veya manevi olmakla birlikte hukuki ve cezai hiçbir bir sorumluluğu bulunmaz ve kabul etmez.
 6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişerek ve/veya kullanarak diğer kullanıcılar, Run2Up ve/veya üçüncü kişiler aleyhinde hiçbir faaleiyette bulunmayacaktır. Kullanıcı İnternet Sitesi’ne erişerek işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na aykırı olarak İnternet Sitesi üzerinden ve/veya aracılığı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayacakları zararlardan dolayı Run2Up’ın doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 7. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları 6. Maddesi ile belirtilmiş/açıklanmış taahhütlerine aykırı davranarak Run2Up ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zarar ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı, Run2Up’ın, İş Ortakları’nın ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Run2Up, İnternet Sitesi ve içeriğinde yasal olarak hak sahibidir. İçeriğin on-line yayınlanmış olması, internet erişimine açık olması, hemen herkes tarafından kullanılabilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya hiçbir hak sahipliği, tasarrufu yetkisi vermez.
 10. Run2Up, İnternet Sitesi’nin ve hizmetin kullanım sınırlamasını, Kullanıcı ve/veya abonelik tiplerini, Kullanıcı ve/veya aboneliklere sunulacak hizmet/içerik farklılıklarını, İnternet Sitesi’nin ulaşılabilirliğini ve/veya sistemin çalışmasını, kullanım şeklini, amacını ve yayınlama/yayımlama şeklini dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan kısıtlayabilir, durdurabilir yayını/hizmeti vermeyi tamamen bırakabilir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve bağlı bulunduğu sistemlerin geçici süreliğine durdurulması veya tamamen kapatılması durumunda herhangi bir kazanılmış hak iddiasına bulunmayacağını ve Run2Up’ın hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı/bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Run2Up tarafından belirlenen ve İnternet Sitesi üzerinde uygulanan, Kullanıcı’nın kendi öz idaresi ve/veya isteğiyle dolduracağı Haberdar Ol, Kullanıcı Kaydı, İletişim Formu gibi bilgi girişlerinde doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Kullanıcı, İnternet Sitesi içeriği ve/veya analiz/rapor sonuçlarını, referans kolaylığı için verilmiş olan bağlantıların noksanlığı ve/veya kesin doğruluğu, garantisi, hukuki ve/veya cezai anlamda Run2Up’ı sorumlu tutamaz.
 13. Kullanıcı, İnternet Sitesi ile sunulan, içerik, rapor, analizler de dahil olmak üzere tüm hizmetleri Run2Up’a ve/veya diğer kullanıcılara karşı ve üçüncü kişi ve iş ortaklarına, kurumlara veya topluma/toplumun bir kesimine tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf, ekran görüntüsü vb. öğeleri hiç bir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı kalmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.
 14. Kullanıcı, Run2Up’ın her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, İnternet Sitesi’nin kayıt ve verilerinin veri tabanında yer alan her türlü bilginin Huku Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanması, uygulanması ve Kullanıcı ile Run2Up arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 16. İşbu Kullanım Koşulları yayın tarihi itibari ile yürürlüğe girer. İnternet Site ziyaretçisi, Kullanıcı ve/veya Abone gibi vasıflarda dahil olmak üzere İnternet Sitesi’ne giriş yapan Kişi/botlar tarafından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur.
 17. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nın yayınlanmış en son haline İnternet Sitesi üzerinden erişebilir.

Web sayfanın performans ve hız değişimlerini gör!