Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Run2Up : Perform Yazılım A.Ş.' yi

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,

Kayıt ortamı: Tam veya yarı otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Veri: : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

İnternet Sitesi: www.run2up.com adresinde yer alan web sitesini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

ifade eder

Run2Up Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Gruplandırmaları, Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Ait Diğer Bilgiler

 • Çevrimiçi Ziyaretçi
  • İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri;

   İnternet sitesine masaüstü ve/veya mobil cihazlardan erişim sağlayan kullanıcı/ziyaretçilerden ve/veya abonelik süreçleri sonrasında abone kayıt işlemlerinde alınan kişisel verileri işlemektedir. Her bir kategori için parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir;

   • Kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
   • İletişim bilgisi (telefon, E-Posta)
   • İşlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
   • Ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)
   • Kurumsal kimlik bilgisi (unvan)
   • Finansal veri (vergi no, vergi dairesi)
   • Hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
   • Pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)
   • Lokasyon bilgisi
  • Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi;

   Run2Up’ın İnternet Sitesine erişim sağlayan çevrim içi ziyaretçilerinden aldığı kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanmaktadır. Söz konusu kişisel verileri işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyum sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

   • Run2Up tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
   • Run2Up tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
   • Run2Up tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
   • Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
   • Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak
   • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
   • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
   • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
   • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
   • Aboneliklerin sağlanması sürecinde Resmi kayıt, Sözleşme ve Fatura işlemlerinde
   • Abonelik yenileme, güncelleme ve iptal işlemlerinde Kullanıcı/Abone ile yapılacak yazışmalarda
   • İnternet Sitesine eklenecek yeni özelliklerin duyurusunda
   • İnternet Sitesine eklenecek yeni özelliklerin belirlenmesi ve kullanıcı geri bildirimlerindeki analizlerde kullanılacaktır.
  • Run2Up İşlediği Verileri Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşacağını ve Saklanma Süresi;

   Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

Web sayfanın performans ve hız değişimlerini gör!